logo
Tworzenie nowej organizacji
 
 
 
 

Dane osobowe (Dane) podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji zbierane są w celu założenia Konta w Serwisie umożliwiającego korzystanie z Usługi. Podanie Danych jest dobrowolne. Ich Administratorem jest dcs.pl Sp. z o.o. Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych, co spowoduje jednak utratę dostępu do Usługi. Rejestrujący może wyrazić zgodę również na przetwarzanie w innym celu, jednak ta nie jest warunkiem udostępnienia Usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania jego Danych w Serwisie. Dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z Usługi, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia konta bądź wygaśnięcia możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom dcs.pl Sp. z o.o. zarządzającym Usługą. Kontakt z Administratorem w sprawach przetwarzania danych osobowych w Serwisie: iodo@dcs.pl.